Categorie archief :

Premies en subsidies

Premies en subsidies

Nieuwe groenestroomcertificaten voor zonnepanelen

Zonnepanelen zijn zeer rendabel. En dankzij groenestroomcertificaten blijven ze dat ook. De voorwaarden worden wel om het half jaar aangepast; sinds 1 augustus 2014 heeft iedereen die in 2013 zonnepanelen in gebruik heeft genomen, recht op één groenestroomcertificaat voor elke 11.806 geproduceerde kWh. Wie in de eerste helft van dit jaar zonnepanelen in gebruik heeft genomen krijgt één certificaat per 25.381 kWh. Lees meer »

Premies en subsidies

Niet langer één groenestroomcertificaat per 1.000 kWh

Alle eigenaars van zonnepanelen worden door de VREG groenestroomcertificatentoegekend voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Vanaf 1 januari 2013 moet per certifcaat meer elektriciteit opgewekt worden. Waar tot 2013  per certificaat 1.000 kWh energie moest opgewerkt worden voor installaties met een vermogen tot 10 kW, moet men nu 4.348 kWh produceren om een certificaat te krijgen. Lees meer »

Premies en subsidies

Brusselse premie voor zonnepanelen

Voor inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn premies voor zonnepanelen voorzien. Maar hoe zit dat nu juist? En zijn zonnepanelen wel rendabel voor inwoners van Brussel? Ontdek hier onder welke voorwaarden je een premie kan krijgen van de Brusselse overheid, hoeveel je dan juist kan krijgen en hoe je deze premie kan bemachtigen. Brussel geeft verschillende premies voor zonnepanelen, een groot stuk is afhankelijk van het inkomen. Verder zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidies op zonnepanelen. Pas wanneer Brugel (de Brusselse energieregulator) heeft vastgesteld dat de installatie voldoet aan de voorwaarden kan je subsidies bij het Brussels hoofdstedelijk gewest aanvragen. Lees meer »