Zonnepanelen

Heb ik recht op groenestroomcertificaten?

Zonnepanelen groenestroomcertificaten

Bent u van plan om zonnepanelen te laten plaatsen? Dan hebt u in de meeste gevallen recht op groenestroomcertificaten van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG). Die groenestroomcertificaten maken zonnepanelen extra voordelig. Hier vindt u een overzicht van de voorwaarden.

Bestaande woningen

De VREG kent alleen nog groenestroomcertificaten toe voor bestaande woningen of nieuwe woningen waarvoor al een stedenbouwkundige vergunning werd uitgereikt vóór 2014. Nieuwbouwprojecten vallen uit de boot, omdat die sowieso een minimumhoeveelheid aan energie uit hernieuwbare energiebronnen moeten halen.

Voldoende dakisolatie/zoldervloerisolatie

Om groenestroomcertificaten te krijgen voor uw zonnepanelen, moet uw dak of zoldervloer voldoende geïsoleerd zijn. De warmteweerstand (Rd) van uw volledige dak en/of zoldervloer moet ten minste 3 m²K/W (= vierkante meter Kelvin per Watt) bedragen.

AREI-keuring vereist

Zodra uw zonnepanelen geplaatst zijn, is een AREI-keuring (AREI = Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) verplicht. Door de keuring bent u zeker dat de installatie volledig veilig is.

Bedrag groenestroomcertificaten

Welk bedrag ontvangt u voor uw groenestroomcertificaten, als u aan de drie bovenstaande voorwaarden voldoet? Momenteel krijgt u per groenestroomcertificaat minimaal 93 euro gedurende 15 jaar. Het bedrag dat u per certificaat ontvangt en de periode waarin u groenestroomcertificaten ontvangt, hangt af van:

  • het maximale AC-vermogen van de omvormers
  • de datum van ingebruikname van uw zonnepanelen

Die datum is ten vroegste de datum van de AREI-keuring, aangezien u uw installatie mag pas opstarten na de keuring. U kiest de datum van ingebruikname vrij op of na de datum van de keuring.

De datum van ingebruikname bepaalt welke bandingsfactor gehanteerd wordt bij de toekenning van groenestroomcertificaten. Die bandingsfactor geeft weer welk aandeel van een certificaat u ontvangt per 1.000 kWh geproduceerde energie. Om het half jaar wordt de factor aangepast.

Dit flexibele systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten moet ervoor zorgen dat u uw investering sowieso op 15 jaar terugverdient, bij een geschat rendement van 5%. Het systeem houdt onder meer rekening met de aankoopprijs van een zonnepanelen installatie. Hoe goedkoper zonnepanelen worden, hoe kleiner de regering de nood aan groenestroomcertificaten acht.

Nog steeds een goede investering

Precies door de lage prijs, het hoge rendement en de lange levensduur van zonnepanelen, blijft een fotovoltaïsche installatie een nuttige investering. Elk jaar bespaart u met zonnepanelen ongeveer 400 euro op uw energiefactuur. Geen nood dus als u op minder groenestroomcertificaten recht zou hebben dan u verwacht had.

Wil u ook investeren in zonnepanelen?

Ontvang binnen 48 uur offertes van erkende leveranciers.

Geplaatst in:


Tags: