Tips en actualiteit

Hernieuwbare energie vs. Nucleaire energie: 1-0

Zonnepanelen

Er is wereldwijd voor het eerst meer hernieuwbare energie in omloop dan nucleaire, dat bracht de internationale pers dit weekend naar buiten. Het afgelopen jaar bedroeg de capaciteit van biomassacentrales, windturbines en zonne-energie op wereldvlak zo’n 6 gigawatt meer (=381) dan de nucleaire teller, die het afgelopen jaar op 375 gigawatt stond.

Dit alles is terug te vinden in het rapport van ‘The World Nuclear Industry Status Report 2010-2011’. Er waren bijvoorbeeld op 1 april nog 437 kernreactoren werkende, verspreid over dertig landen, met een gemiddelde leeftijd van 26 jaar. Hoewel er nog 64 reactoren in veertien landen in opbouw zijn, weet de Amerikaanse denktank ‘Worldwatch Institute’ toch te zeggen dat de kernenergie onmogelijk het ontwikkelingstempo van hernieuwbare energie nog zal kunnen evenaren.

Electrabel en andere energieleveranciers beginnen de ontwikkelingen van hernieuwbare energie  eveneens te voelen. Massale groepsaankopen van energie, (georganiseerd door de sp.a) en de stijgende vraag naar zonnepanelen, zorgen voor vele vervroegde contractbreuken bij tal van klanten. Daar kan Electrabel natuurlijk niet mee lachen.

Consumenten stappen massaal over naar andere leveranciers

Zo probeert Electrabel het probleem op te vangen met een dubbelboetesysteem waarbij de klant een fikse vergoeding aan Electrabel verschuldigd is wanneer hij overschakelt naar een goedkopere leverancier. Dit maakt het de klant enorm moeilijk aangezien het gespaarde bedrag bij een overschakeling van leverancier alweer bijna teniet gedaan wordt door het omslachtige boetesysteem. Sp.a had eerder al duizenden mensen kunnen overtuigen om over te stappen naar een goedkopere energieleverancier met eerlijke prijzen. In 2010 alleen al stapten 210.000 mensen over naar een andere leverancier. Wanneer de consument weigert de dubbele boete van twee keer 75 euro te betalen krijgt hij meteen een deurwaarder van Electrabel over de vloer! Momenteel wordt er in het parlement gewerkt aan een wet die de dubbele boetes van Electrabel moet kunnen verbieden.

Het geduld van de klant wordt dus nog even op de proef gesteld, zeker nu hij net te weten gekomen is dat hij iedere maand nog meer zal moeten neerleggen om zijn energiefactuur te betalen. Heb jij ook genoeg van de oneerlijke bedragen die je maandelijks moet betalen aan je energieleverancier? Stap nu nog over naar groene stroom, het is het meer dan waard!

Geplaatst in:


Tags: