Zonnepanelen

Het rendement van thermische zonnepanelen

Zonnecollector

Het rendement van thermische zonnepanelen hangt af van het type zonne-energiecollectoren. De meeste zonne-energiecollectoren hebben een rendement van 85%. Hieronder vindt u uitleg over de meest courante zonne-energiecollectoren.

Vloeistofcollectoren

Warmte wordt opgenomen door een wartmegeleidende vloeistof die circuleert in de leidingen tussen de collector en het voorraadvat. In deze vloeistofcollectoren bestaan verschillende types:

  • Vlakkeplaatcollector: Deze collector is de meest voorkomende zonnecollector. Een vlakkeplaatcollector is een geïsoleerde door met een donkere absorbeerplaat onderaan. Het hart van deze vlakkeplaatcollector is een zwarte plaat, de absorber. Deze plaat absorbeert de warmte. Meestal bestaat deze plaat uit metaal (koper of aluminium). Op deze plaat of onder bevinden zich buizen met een speciale vloeistof welke opwarmt en vervolgens het water in een boiler verwarmt.
    Waar het kan vriezen zullen deze collectoren niet aangeraden worden, omdat het ze kan beschadigen.(
  • Vacuümbuiscollector: Deze collectoren kunt u vergelijken met een themoskan. De vloeistof circuleert in glazen buizen die parallel geplaatst zijn. Omdat deze buizen geen lucht bevatten, zijn deze uitstekend geïsoleerd. Binnen elke buis zit een koperen absorber (heatpipe). Deze geven vervolgens hun warmte af aan het langsstromend water.
    Omdat de heatpipe van deze collector omringd is door vacuüm, hebben externe factoren (koude en wind) geen invloed om het rendement. Dus op een koude, zonnige winterdag kan het water gemakkelijk tot 60 graden worden opgewarmd.

Luchtcollectoren

Dit systeem wordt enkel gebruikt voor industriêle doeleinden. Deze collectoren verwarmen meteen lucht in plaats van een vloeistof. De warme lucht kan direct door een gebouw geleid worden om het te verwarmen. Warmte-luchtcollectoren kunnen geen warmte opslaan, zonnecollectoren kunnen dat wel in de boiler. Luchtcollectoren kunnen dus geen warm water produceren.

Geplaatst in:


Tags: