TAAL? NL / FR
groene energie

Groenestroomcertificaten maken een investering in zonnepanelen enorm interessant. Maar uiteraad krijg je deze niet zomaar. We leggen hier kort uit hoe je groenestroomcertificaten kan aanvragen en wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Op de hoogte zijn van de wetgeving is van vitaal belang voor wie op zoek gaat naar zonnepanelen. Niet zomaar elke installatie of elke persoon die zonnepanelen plaatst kan groenestroomcertificaten ontvangen.

Basisvoorwaarden voor groenestroomcertificaten

Allereerst moet men aan twee basisvoorwaarden voldoen:

  1. De installatie moet vóór het indienen van uw aanvraag een AREI-keuring ondergaan (en uiteraard worden goedgekeurd).
  2. U dient uw installatie zonnepanelen binnen een jaar na ingebruikname aan te melden bij de VREG om voor groenestroomcertificaten in aanmerking te komen. Het certificaat van de AREI-keuring geldt als startdatum. Zoniet verliest u dit eerste jaar uw recht op groenestroomcertificaten.

AREI-keuring

Een van de voorwaarden voor groenestroomcertificaten is dus een AREI-keuring. De AREI-keuring staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Dat is een keuring die in het leven is geroepen om na te gaan of het wel veilig is om de zonnepanelen op te starten en te plaatsen.

De keuring moet plaats vinden voordat de zonnepanelen in gebruik worden genomen. Bovendien moet de keuring gebeuren door een erkende keurder. In het AREI-verslag komen volgende dingen voor:

  • Datum waarop de keuring heeft plaatsgevonden (voor de panelen in gebruik worden genomen)
  • Het aantal, serienummer, type en maximaal AC-vermogen van de omvormer
  • Het aantal en het piekvermogen (watpiek) van de fotovoltaïsche panelen
  • De meterstand op het moment van de keuring
  • Het serienummer van de productiemeter

Hoe moet ik groenestroomcertificaten aanvragen bij VREG?

Onder deze voorwaarden kunt u zich bij VREG aanmelden als kandidaat-producent groene stroom. Bijgevolg zal u ook groenestroomcertificaten voor uw productie groene stroom kunnen aanvragen. De VREG kent deze certificaten jaarlijks toe per 1.000 kWh geproduceerde stroom.