Zonnepanelen

Hoe overstappen naar een andere energieleverancier met zonnepanelen?

Zonnepanelen

Wanneer u van leverancier wilt veranderen, wordt er rond de wisseldatum altijd een meteropname gedaan om de slotfactuur bij de huidige leverancier op de te kunnen maken. Met zonnepanelen houdt u best rekening met de datum waarop u het nieuwe contract laat beginnen.

Compensatieprincipe

Dit principe wordt gebruikt bij zonnepanelen-installaties. Mocht u op het moment van de meteropname een groot negatief verbruik hebben (d.w.z. Een lagere meterstand dan de vorige meteropname) dan wordt het verbruik op 0 gezet. Het overschot bent u kwijt, dit om te vermijden dan consumenten met zonnepanelen extra kosten moeten betalen voor een aparte meter, de meter waarmee de energie terug op het distributienetwerk gezet wordt.

U kiest dus best een wisseldatum waarop het kWu-overschat zo laag mogelijk is of laat dit samenvallen met de jaarlijks voorziene meteropname. U kunt deze wisseldatum perfect zelf bepalen, omdat sinds 13 september 2012 er een specfieke wet op het afschaffen van verbrekingsvergoeding van kracht is. Deze wet bepaalt dat u geen rekening meer moet houden met de voorziene einddatum van het lopend contract.

Hoe kiest u het product?

Wanneer u een laag nettoverbruik heeft is het interessant om voor een contractformule te kiezen waar geen of weinig jaarlijkse abonnementkosten worden aangerekend. Uw nettoverbruik kunt u berekenen door verbruikte kWu af te trekken van de geproduceerde kWu door de zonnepanelen. Met zulk contract betaalt u enkel de effectief verbruikte kWu.

Groenestroomcertificaten

Overigens heeft overschakelen naar een andere energieleverancier geen invloed op de uitbetaling of looptijd van groenestroomcertificaten.

Productie en verbruik in evenwicht

Tussen april en september produceren zonnepanelen 70% van de totale jaarproductie. Het verbruik kan iets hoger zijn de de winter, doordat er meer elektriciteit wordt gebruik wegens vroeger donker, enzovoort.

Productie tegenover verbruik in de zomer: U bouwt een reserve op, aangezien tijdens de zomer zonnepanelen meer produceren.
Productie tegenover verbruik in de winter: Uw verbruik zal hoger liggen, aangezien het tijdens de winter donkerder is en zonnepanelen minder produceren.

Hierdoor komt het dat u een volledig jaar nodig heeft om optimaal te profiteren van het voordeel van een teller die terugdraait. De zomer kan de winter compenseren of het overschot kan in de wintermaanden opgebruikt worden.

Geplaatst in:


Tags: