Tips en actualiteit

Laat de zon schijnen – Petitie voor zonnepanelen en groene stroom in Vlaanderen

Zonnepanelen

De Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, N-VA en sp.a) hebben onlangs een akkoord bereikt over de hervorming van de ondersteuningsmechanismen van groene stroom. Dit voorstel van decreet moet nog gestemd worden in het Vlaams Parlement, maar is voorzien deze maand juni. De doelstellingen in dit akkoord zijn zeer nobel, helaas zullen ze voor de zonne-energiesector op een aantal vlakken een serieuze negatieve impact hebben. Enerzijds wordt er opnieuw drastisch en versneld gesleuteld aan de minimumtarieven voor de groenestroomcertificaten, anderzijds wordt een nefaste netvergoeding voor zonnepanelen bij particulieren en bedrijven in het leven geroepen.

De sectorfederatie, PV-Vlaanderen, wil dat zonne-energie verder kan blijven groeien in Vlaanderen. Zonnepanelen zijn onmisbaar om de groenestroomdoelstellingen te realiseren en leveren belangrijke ecologische en economische voordelen op. Indien interesse, kan u online de petitie tekenen op www.laatdezonschijnen.be.

Geplaatst in:


Tags: