Logo Bobex
TAAL? NL / FR

Is een belastingvermindering voor zonnepanelen nog steeds van kracht?

De federale overheid besliste eind december 2011 om het belastingvoordeel voor het plaatsen van zonnepanelen af te schaffen. Nadien installeerden ze een zogenaamde overgangsregeling, voor wie recent nog zonnepanelen had gekocht. Vandaag mogen we al die voordelen jammer genoeg vergeten

Belastingvermindering zonnepanelen voor 2011

Iedere investering in energiebesparende middelen, waaronder ook zonnepanelen, kwam tot en met 2011 in aanmerking voor een interessante belastingvermindering. Uiteraard werden hier enkele voorwaarden aan verbonden:

  •  De zonnepanelen dienden door een erkende installateur te worden geplaatst.
  •  Verder werden er normen opgelegd voor onder andere rendement van de installatie, oriëntatiehoek en dergelijke meer.

Wie ervoor zorgde dat aan deze voorwaarden werd voldaan, maakte kans op een belastingvoordeel. Door de factuur van zonnepanelen in de belastingaangifte in te voeren, kon tot 40% van het totale factuurbedrag terugtrekken. Daar was wel een maximumbedrag aan verbonden:  3.600 € in 2010, 3.680 € in 2011).

Men kon zelfs een deel van het bedrag ook naar het volgende jaar overdragen, als:

  • … 40% van de factuur toch hoger bleek dan dit maximumbedrag
  • … de woning waarvan sprake ouder was dan 5 jaar

Op deze manier kon men meerdere jaren na elkaar van de belastingvermindering genieten.

Overgangsmaatregelen op belastingvermindering zonnepanelen

Er bleven bij afschaffing wel nog overgangsmaatregelen van kracht. Wie in 2012 nog van een belastingvermindering wilde genieten, moest enkele gegevens doorgeven;

  • De datum van betaling
  • De datum van de overeenkomst met de erkende installateur om de installatie van zonnepanelen uit te voeren

Zelfs indien de installatie pas in 2012 plaatsvond en ook de eindfactuur van 2012 dateert, kon men toch nog in aanmerking komen voor belastingvermindering. De overeenkomst moest dan wel vóór 28 november 2011 al afgesloten zijn. Daarnaast moesten alle betalingen (voorschot en slotafrekening) in 2011 en/of 2012 al uitgevoerd zijn.

Ook de regel die van kracht was voor overdracht van het resterende bedrag op de 40% van de totale factuur bleef geldig in 2012. Opnieuw moest de overeenkomst wel dateren van vóór 28 november 2011.

Vandaag geen belastingvoordeel meer

Sinds aanslagjaar 2014 zijn zonnepanelen niet langer fiscaal voordelig. Gelukkig zijn zonnepanelen wel rendabel zonder steunmaatregelen van de overheid.