Logo Bobex
TAAL? NL / FR

Essentieel bij het plaatsen van zonnepanelen zijn de subsidies. Hoeveel subsidies vallen er te rapen? Bij welke instanties kan ik aankloppen voor subsidies? En in welk stadium kan ik subsidies verkrijgen?

Er bestaan subsidies voor de plaatsing en steunmaatregelen voor wie zonnepanelen in zijn bezit heeft. Veel hangt af van de grootte van de installatie en van de regio waar je woont. Zelfs per gemeente bestaan er verschillende regels en steunmaatregelen. Zorg dat je dus goed geïnformeerd bent.

We kunnen de mogelijke tegemoetkomingen voor het plaatsen en gebruiken van zonnepanelen ruwweg in drie luiken onderverdelen:

  1. de groenestroomcertificaten;
  2. eventuele premies die provincies en/of gemeenten uitloven;
  3. belastingvermindering op de personenbelasting die door de federale overheid wordt toegekend

Heb ik recht op groenestroomcertificaten?

Deze certificaten worden uitgereikt door de VREG voor iedere 1.000 kWh stroom die via uw installatie zonnepanelen wordt opgewekt. Of deze opgewekte elektriciteit door u zelf wordt opgesoupeerd dan wel aan het net wordt afgestaan, heeft geen invloed op de toekenning van het certificaat. U kunt daarna elk groenestroomcertificaat aan uw netverdeler te koop aanbieden, Per certificaat betaalt die u een vaststaand bedrag uit.

Er zijn slechts twee voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van deze groenestroomcertificaten:

  1. Wanneer het certificaat voor zonnepanelen op het dak wordt aangevraagd, moet het dak of de zoldervloer voldoende geïsoleerd zijn. Op de website van de Vlaamse overheid staan hierover meer details.
  2. Na de installatie van de zonnepanelen en vóór de ingebruikname moet een AREI-keuring worden uitgevoerd.

De volledige procedure staat gedetailleerd beschreven op bovenvermelde website. Het bedrag dat nadien door de netbeheerders aan u wordt uitbetaald, wordt volgens een bepaalde schaal vastgesteld en wordt u voor een periode van 10 tot 20 jaar gegarandeerd.

Die periode is  afhankelijk van het type installatie en de datum van ingebruikname. Toch betreft het hier een niet te versmaden voordeel, dat voor iedereen is weggelegd die aan bovenstaande twee voorwaarden voldoet.

Welke premies zijn er via mijn provincie of gemeente te verkrijgen?

Hier is geen vaste regel, want iedere provincie of gemeente kan facultatief beslissen om al of niet een premie toe te kennen voor de installatie van zonnepanelen. Op de website energiesparen.be vindt u een subsidiemodule aan de hand waarvan u via de postcode van uw gemeente kan uitzoeken of er premies voorzien zijn.

Hoe zit dat met de belastingvermindering?

Sinds 2013 maken eigenaars van zonnepanelen geen kans meer op belastingvermindering door de federale overheid. Het plaatsen van zonnepanelen blijft desondanks heel interessant. U kan met groene energie namelijk heel wat winst maken op uw energieverbruik.

Wil u ook zonnepanelen?