Premie zonnepanelen: wat verandert in 2021?

Twijfel je door het wegvallen van de terugdraaiende teller en het prosumententarief om zonnepanelen op je dak te plaatsen? Zet je twijfels snel opzij! Naast de steeds lagere kosten maakt vanaf 2021 ook de eenmalige, retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen van netbeheerder Fluvius zonne-energie extra interessant.

Hoeveel bedraagt die nieuwe premie? Kom ik in aanmerking? Zijn er nog andere financiële voordelen aan de installatie van zonnepanelen? Vind het antwoord in dit handige overzicht.

Hieronder spreken we vooral over Vlaanderen. Voor subsidies van zonnepanelen in Nederland lees je hier meer:
terugvragen btw, salderingsregeling, lokale subsidies en energiebespaarlening (groene lening).

☀️ Sinds 1 januari 2021: nieuwe premie voor zonnepanelen! ☀️

Premie zonnepanelen 2021

Wordt het plaatsen van zonnepanelen al enkele jaren gestimuleerd? Het loont vandaag meer dan ooit de moeite om te investeren in deze vorm van hernieuwbare energie. Sinds januari 2021 is er een nieuwe premie voor zonnepanelen.

👉 Die premie bedraagt maximum 1.500 euro per gezin. Uiteraard hoor je aan bepaalde voorwaarden te voldoen om van de premie te kunnen genieten. Het is voor de Vlaamse regering niet de bedoeling dat elke woning die al zonnepanelen op zijn dak heeft, van de subsidie geniet. De overheid legt er de nadruk op dat dit om een éénmalige, retroactieve investeringspremie gaat die geldt voor zonnepanelen op bestaande woningen.

De grootte van de installatie bepaalt het precieze bedrag.
👉 Voor de eerste 4 kilowattpiek (kWp) bedraagt de premie 300 euro per geïnstalleerde kWp en voor de schijf tussen 4 en 6 kWp bedraagt de premie 150 euro per kWp. Het maximum bedrag is 1.500 euro.

Wees de rest dus een stap voor en plaats nog dit jaar je zonnepanelen.

Interesse? Vraag en ontvang tot 5 gratis offertes

Premie zonnepanelen: historiek

Over de premies voor zonnepanelen is al veel ophef geweest. Ook hebben vele eigenaars zich afgevraagd of ze wel nog voordelig waren. Ondanks het afbouwen van de premies doorheen de jaren biedt de installatie van zonnepanelen vandaag nog altijd heel wat interessante voordelen.

We overlopen de evolutie van de zonnepanelen premie van 2008 tot en met vandaag.

Zonnepanelen installaties kenden in 2008 in een grote opmars. Om eigenaars een duwtje in de rug te geven werden premies toegekend in de vorm van groenestroomcertificaten. Die certificaten werden toegekend per 1.000 kWh opgewekte stroom door zonnepanelen. Het bedrag voor de premie schommelde naargelang de installatie tussen de 90 en 230 euro per certificaat.

De groenestroomcertificaten werden vanaf 2011 stelselmatig afgebouwd. In 2013 werden ze zelfs volledig geschrapt voor installaties kleiner dan 10.000 kWh. Concreet betekent dat vandaag alleen nog bedrijven van deze voordelige subsidiëring genieten.

Aan de afschaffing waren twee redenen verbonden. Ten eerste onstond een oversubsidiëring die leidde tot een forse verhoging van de elektriciteitsfactuur. Ten tweede kende het rendement van zonnepanelen een steeds hogere groei en lag de kostprijs voor een installatie steeds lager. Sinds begin 2011 zijn de prijzen voor een gemiddelde installatie van 16 panelen al met meer dan 30 % gedaald. Zo betaal je vandaag nog slechts gemiddeld 8.000 euro voor een complete installatie.

Ook vandaag nog blijft de vraag bij velen of er nog andere financiële voordelen zijn aan het plaatsen van zonnepanelen. Het antwoord hierop is volmondig “ja!”.

Verlaagd btw-tarief

Wie zonnepanelen op z’n dak wil plaatsen, geniet alvast een verlaagd btw-tarief. Die verlaagde btw geldt volgens de overheid voor wie duurzame verbeteringswerken aan z’n woning wil aanbrengen, zoals isolatie of de installatie van zonnepanelen of een warmtepomp.

Voorwaarde is wel dat je woning ouder is dan 10 jaar, je de zonnepanelen door een erkend installateur laat plaatsen en je woning enkel voor private doeleinden bestemd is.

Wie aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, geniet bijgevolg een btw-tarief van 6 % in plaats van 21 %.

Lokale premies en premies zonnepanelen via netbeheerder

Vele netbeheerders waaronder Fluvius en Eandis stimuleren de installatie van zonnepanelen bij particulieren. Het betreft dan een eenmalige premie als je de nieuwe panelen laat plaatsen door een RESCERT-aannemer.

Daarnaast zijn er in sommige gevallen lokale subsidies voor wie zonnepanelen wil kopen. De bedragen voor die premies verschillen per gemeente. Informeer gerust bij je gemeente of je in aanmerking komt.

Nieuwe zonnepanelen premie vanaf 2021

Einde terugdraaiende teller

De terugdraaiende teller zorgde dat de energiemeter in huis teruggedraaid kon worden. Bijgevolg lag de opbrengst van je zonnepanelen vaak hoger dan het stroomverbruik door je gezin. De voorwaarden om te kunnen profiteren van deze terugdraaiende teller waren simpel:

 • Je zonnepanelen moesten meer stroom opwekken dan in je woning verbruikt werd.
 • Het systeem van de terugdraaiende teller gold alleen voor een installatie met een vermogen van maximum 10 kW.

👉 Begin 2021 schrapte het Grondwettelijk Hof het systeem van de terugdraaiende teller en het bijhorende prosumententarief. Een forfaitaire netvergoeding voor overtollige zonne-energie en voor het gebruik van elektriciteit van het reguliere net. Wie over zonnepanelen beschikt of er wil laten installeren betaalt vanaf januari 2021 voortaan voor z’n reële verbruik. Hij moet ook overstappen naar de digitale meter.

Compensatiepremie

Door het wegvallen van de terugdraaiende teller en het prosumententarief voelde de Vlaamse regering zich verplicht tot een compensatieregeling .

Zo kan al wie z’n installatie liet plaatsen vóór 2021 vanaf 20 juli 2021 gedurende een periode van 6 maanden een retroactieve investeringspremie aanvragen via Fluvius. Op die manier hoopt ze het beloofde rendement van 5 % van zonnepanelen te kunnen blijven garanderen. Wat veel mensen al over de streep had getrokken om te investeren in zonne-energie. Maar in duigen dreigde te vallen met het schrappen van de terugdraaiende teller.

De retroactieve premie zal vermoedelijk vanaf najaar 2021 uitbetaald worden door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Concreet zal de berekening van de retroactieve compensatiepremie gebeuren op basis van de volgende criteria:

 • het piekvermogen van gemiddeld 4 kWp
 • het omvormersvermogen van zo’n 3,6 kVA (kilovoltampère)
 • de jaarlijkse productie van gemiddeld 3.600 kWh
 • eigen verbruik van ca. 36 %

Naargelang het piekvermogen (kWp) van je zonnepanelen voorziet de premie een vaste vergoeding per kWp. Daarbij zal ook gekeken worden naar de volgende zaken:

 • de investeringskost in het jaar van indienstname
 • het jaar van ingebruikname
 • de historische elektriciteitsprijzen
 • eventuele overheidssteun uit het verleden, zoals groenestroomcertificaten en federale belastingaftrek
 • het voordeel dat je reeds haalde uit de terugdraaiende teller
 • inkomsten uit de terugleveringsvergoeding
 • het wegvallen van het prosumententarief

Wie komt niet in aanmerking? Eigenaars van zonnepanelen die hun installatie plaatsten tussen 2007 en 2012. Zij behaalden reeds een rendement van 5 % met hun panelen. Uitzondering op de regel zijn eigenaars wiens installatie dateert van 2006. Omdat zonne-energie toen een peperdure investering was. Bovendien hebben ze over de afgelopen 15 jaar het gegarandeerde rendement van 5 % nog niet gehaald.

Combineer je zonnepanelen met een warmtepomp of een installatie met warmtekrachtkoppeling, of een kleine windturbine? De Vlaamse regering voorziet mits positief advies van de Raad van State een retroactieve investeringspremie van 1.136 euro. Wie al beschikt over een digitale teller kan deze premie wellicht ten vroegste vanaf najaar 2021 aanvragen. Heb je nog een ‘klassieke meter’ (platte schijf)? Dan kan je ze pas aanvragen een half jaar na installatie van een digitale meter en uiterlijk tot eind 2025.

E-peil premie

Deze premie richt zich vooral op nieuwbouwwoningen. Elke nieuwbouwproject waarvan de bouwaanvraag voor 31 december 2016 ingediend werd, en waarvan het E-peil zich onder de 20 punten bevindt, kan genieten van een premiebedrag die tot maximum €1.800 kan gaan. Sinds januari 2017 is deze premie echter niet meer van kracht.

Premie zonnepanelen én lage prijzen = win-win

De redenen om te investeren in zonnepanelen zijn nog altijd talrijk, maar de nieuwe premie van 2021 hebben de laatste twijfels nu zeker en vast al weggewerkt.

Wil je nog eens extra besparen op de prijs voor zonnepanelen? Vul dan zeker onderstaand formulier in. De aanvraag is volledig gratis en je wordt binnen de 48u in contact gebracht met enkele zonnepaneel leveranciers uit je regio. Zij zullen je dak komen inspecteren en vrijblijvend een prijsofferte op maat opstellen. Waarop wacht je nog?