TAAL? NL / FR
Zonnepanelen

Groenestroomcertificaten, wat zijn dat? Het zijn certificaten die door de Vlaamse regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg ook VREG genoemd, worden toegekend. Die certificaten worden uitgedeeld aan alle producenten van groene stroom die hiervoor in aanmerking komen en conform de bepalingen een aanvraag indienden.

De Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, N-VA en sp.a) hebben onlangs een akkoord bereikt over de hervorming van de ondersteuningsmechanismen van groene stroom. Dit voorstel van decreet moet nog gestemd worden in het Vlaams Parlement, maar is voorzien deze maand juni.