Installatie en onderhoud

Veiligheid van zonnepanelen: Garantie, brandverzekering en andere verzekeringen

zonnepanelen

Een investering in zonnepanelen, dat is niet niets. Stel je voor dat de zonnepanelen toevallig vernietigd worden, snel rendement verliezen of zelfs gestolen worden. Er zijn verschillende manieren waarop je beschermd bent tegen deze risico’s. Zo zijn zonnepanelen een product. Je hebt dus voor een zekere periode en in zekere mate een garantie op de panelen. Ten tweede zijn er ook allerhande verzekeringen die in aanmerking komen voor een extra beveiliging van uw zonnepanelen. Zorg dat je op de hoogte bent van alle mogelijkheden voor je zonnepanelen laat plaatsen op het dak.

Garantie voor 25 jaar op zonnepanelen

Zonnepanelen hebben een levensduur van ongeveer 30 jaar. Bij juist gebruik en onderhoud heb je bovendien een garantie voor 20-25 jaar (na 20 jaar moet het rendement minimum 80% van het originele rendement bedragen). Deze garantie dekt in het algemeen gebreken aan de componenten van het systeem (modules en omvormers), alsook de plaatsing van een vervanging indien nodig. Gratis onderhoud van gebreken is verplicht , en dit voor een minimumtijd van 5 en maximumtijd van 10 jaar.

Brandverzekering voor zonnepanelen

Het zonnepaneel is “een onroerend goed door bestemming”, dat wil zeggen het wordt beschouwd als deel van het gebouw, omdat het is aangesloten op het net. Hierdoor zijn de zonnepanelen beschermd door de brandverzekering. Diefstal en glasbreuk kunnen door dezelfde polis worden gedekt , maar dit is niet altijd het geval, daarom is het beter eerst de clausules van uw contract na te kijken.

Echter, omdat ze een meerwaarde aan het gebouw toevoegen is het verboden voor uw makelaar om u te weerhouden zonnepanelen te installeren. In functie van uw contract en uw verzekeraar, kan een aanvullende verzekeringspremie worden geclaimd. Hoe belangrijker de installatie, hoe meer de verzekeringspremie dreigt te klimmen.

Zonnepanelen volledig verzekeren

Een volledige verzekering kan worden aangegaan ter dekking van de schade materialen en financieel verlies na een ramp (tekort). Het is belangrijk te noteren dat alleen de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering verplicht is , de andere zijn slechts aangeraden. De fabrikanten zelf staan onder een professionele verzekering, die een perfecte installatie garandeert

Voor wie zich zorgen maakt over het onderhoud, uw dak hoeft niet speciaal makkelijk bereikbaar te zijn. De meeste installateurs bieden tegen een jaarlijkse betaling een totaal onderhoudscontract aan. Wees wel zeker dat dit contract ook regelmatig afstoffen inhoudt , voor optimale werking van de installatie.

Geplaatst in:


Tags: