Premies en subsidies

Waardedaling groenestroomcertificaten

Groepsaankoop zonnepanelen

De Vlaamse overheid moedigt de plaatsing van zonnepanelen aan dmv financiële steun in de vorm van groenestroomcertificaten. Deze certificaten zijn premies die jaarlijks worden uitgekeerd per 1000 kWh geleverde stroom gegenereerd uit een hernieuwbare energiebron. Afhankelijk van de jaarlijkse stroomopbrengst, ontvangt men dus een evenredig aantal certificaten.

Daling tot 2016

Aan deze groenestroomcertificaten is een bepaalde waarde verbonden. Sinds 2011 is echter de waardedaling onherroepelijk ingezet aangezien het huidige systeem door oversubsidiëring onbetaalbaar is geworden. Vandaag de dag is een groenestroomcertificaat voor kleine installies nog 300 euro waard en dit is voor een periode van 20 jaar gegarandeerd. Vanaf 1 oktober 2011 is dit certificaat echter nog maar 270 euro waard. Deze waardedaling gaat geleidelijk aan verder tot in 2016, wanneer een groenestroomcertificaat nog 90 euro waard zal zijn.

Gewaarborgde looptijd van 20 naar 15 jaar

Voor grote installaties, zijnde deze van meer dan 250 kWh, is de waardedaling van de groenestroomcertificaten nog treffender: vandaag zijn ze nog 240 euro waard terwijl ze in 2013 nog amper 90 euro zullen opbrengen.
Daarenboven zal vanaf 2013 de gewaarborgdige looptijd van groenestroomcertificaten dalen van 20 jaar, zoals vandaag het geval is, naar 15 jaar. Dit geldt zowel voor kleine als grote installaties. De evolutie van de waardedaling van desbetreffende certificaten kan samengevat worden afgelezen van onderstaande figuur.
Dat haast en spoed soms wel moet, wordt bij deze bevestigd. Wie immers nog voor 1 oktober 2011 overgaat tot de installatie van zonnepanelen, kan nog profiteren van een verzekerd bedrag van 300€ en dit wel 20 jaar lang. Wie pas in 2012 in actie schiet, moet het stellen met maximum 250 euro de komende 20 jaar, wat reeds een jaarlijks verlies van 50 euro is. In het geval van grote installies is het verlies nog groter.

Geplaatst in:


Tags: