Prijzen

Wat is wattpiek en waarom is het belangrijk voor wie zonnepanelen zoekt?

Zonnepanelen

Bij de aanschaf van zonnepanelen gaat een prijsbewuste investeerder uiteraard een goed onderbouwde prijs-kwaliteitvergelijking maken om tot de juiste keuze te komen. Iedere installatie zonnepanelen is immers een uniek gebeuren waar verschillende factoren zoals locatie, beschikbare ruimte, verwacht rendement en dergelijke meer een doorslaggevende rol spelen.

Maar bij de aankoop van zonnepanelen is niet de uiteindelijke kostprijs in zijn geheel van belang, maar wel de kostprijs per wattpiek. Een installatie met een prijskaartje van € 6.000 die 2.000 wattpiek opbrengt, om een voorbeeld te geven, is op zich duur als je die vergelijkt met een andere installatie van € 6.000 die 3.000 wattpiek verzekert.

Wat is wattpiek?

Dit is de eenheid van het maximale elektrische vermogen (piekvermogen) geproduceerd door zonnepanelen: in ideale omstandigheden is dit 1.000 watt zonnestraling per vierkante meter. Deze ideale omstandigheden gaan uit van een bepaalde lichtintensiteit en blootstelling aan het zonlicht. In België en Nederland wordt deze lichtintensiteit slechts sporadisch behaald. 1 kilowattpiek (1.000 wattpiek) levert in onze streken gemiddeld 850 kilowattuur (kWh) per jaar op. Deze omrekening is belangrijk om een juiste inschatting te kunnen maken van het te verwachten rendement van de installatie zonnepanelen die men wenst aan te schaffen. De wattpiek is dus een indicator van de productiviteit van de zonnepanelen. Hoe hoger de wattpiek, hoe hoger de productiveite

Wattpiek is de maatstaf die gehanteerd wordt om een juist beeld te krijgen over de werkelijke kostprijs die men voor zonnepanelen moet berekenen. Zo wordt de wattpiek vaak gebruikt om de prijs van zonnepanelen te vergelijken.

Hoeveel wattpiek heb ik nodig?

Om dit te bepalen, dient u eerst te weten hoeveel kilowattuur u gemiddeld per jaar verbruikt. Dit moet omgerekend worden naar de benodigde wattpiek om in deze behoefte te voldoen (de wattpiek is immers het vermogen in ideale omstandigheden, die we rekenkundig moeten omzetten naar het effectieve vermogen in werkelijke omstandigheden). Op basis van deze uitkomst kan men bepalen welke installatie (aantal en type zonnepanelen die gezamenlijk de nodige wattpiek opleveren) het verwachte vermogen kan verzekeren.

Geplaatst in:


Tags: