TAAL? NL / FR
Zonnepanelen

Groenestroomcertificaten, wat zijn dat? Het zijn certificaten die door de Vlaamse regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg ook VREG genoemd, worden toegekend. Die certificaten worden uitgedeeld aan alle producenten van groene stroom die hiervoor in aanmerking komen en conform de bepalingen een aanvraag indienden. Deze virtuele certificaten, die in een database worden bewaard, vertegenwoordigen een zekere waarde die de producent kan verdienen. Alle teveel geproduceerde stroom kan namelijk door energieleveranciers bij de producenten van groene stroom worden afgenomen om via hun netwerk naar andere afnemers door te verkopen.

Iedereen kan producent worden

Is dat ook van toepassing op mij, denk je vast? Ja! Vergeet niet dat iedereen die zonnepanelen laat installeren een producent van groene stroom wordt. Wie zonnepanelen plaatst verbruikt niet altijd alle energie die deze panelen produceren. Zo gebeurt het zeker dat je energie produceert die je uiteindelijk niet zelf verbruikt. U kan dus ook voor toekenning van groenestroomcertificaten in aanmerking komen.

Grijp uw kans en word zelf een energieproducent. Vergelijk op deze website verschillende offertes voor zonnepanelen.

Wat is de bedoeling van groenestroomcertificaten?

De bedoeling van de VREG om groenestroomcertificaten voor zonnepanelen toe te kennen is tweeërlei.

  1. Enerzijds wil men de producenten van groene energie belonen in de vorm van een financiële tegemoetkoming voor de investering in zonnepanelen. Hierdoor wordt zonnepanelen plaatsen een stuk interessanter. Dat is voordelig voor de consument, maar ook voor het milieu.
  2. Anderzijds hebben alle energieleveranciers de verplichting om een zeker aantal groenestroomcertificaten bij de producenten aan te kopen en bij de VREG in te dienen: dit is het zogenaamde quotum. Wanneer zij deze jaarlijkse quotumverplichting niet halen, kost hen dit een boete van 125 euro per ontbrekend certificaat. Op deze manier worden energieleveranciers aangespoord om ook groene energie te voorzien.