Premies en subsidies

Welke vormen van subsidies voor zonnepanelen bestaan er?

Groepsaankoop zonnepanelen

Essentieel bij het plaatsen van zonnepanelen zijn de subsidies. Hoeveel subsidies vallen er te rapen? Bij welke instanties kan ik aankloppen voor subsidies? En in welk stadium kan ik subsidies verkrijgen. Er bestaan subsidies voor de plaatsing, en steunmaatregelen voor wie zonnepanelen in zijn bezit heeft. Veel hangt af van de grootte van de installatie en van de regio waar je woont. Zelfs per gemeente bestaan er verschillende regels en steunmaatregelen. Zorg dat je dus goed geïnformeerd bent.

We kunnen de mogelijke tegemoetkomingen voor het plaatsen en plaatsen en uitbaten van zonnepanelen ruwweg in drie luiken onderverdelen:

1) de groenestroomcertificaten;

2) eventuele premies die provincies en/of gemeenten uitloven;

3) belastingvermindering op de personenbelasting die door de federale overheid wordt toegekend

Heb ik recht op groenestroomcertificaten?

Deze certificaten worden uitgereikt door de VREG voor iedere 1.000 kWh stroom die via uw installatie zonnepanelen wordt opgewekt. Of deze opgewekte elektriciteit door u zelf wordt opgesoupeerd dan wel aan het net wordt afgestaan, heeft geen invloed op de toekenning van het certificaat. U kunt daarna elk groenestroomcertificaat aan uw netverdeler te koop aanbieden, die per certificaat een vastgesteld bedrag aan u uitbetaald.

Er zijn slechts twee voorwaarden verbonden aan het verkrijgen van deze groenestroomcertificaten:

  1. Wanneer het certificaat voor zonnepanelen op het dak wordt aangevraagd, moet het dak of de zondervloer voldoende geïsoleerd zijn (op de website van de Vlaamse overheid zijn alle details hierover te vinden),
  2. Na de installatie van de zonnepanelen en vóór de ingebruikname moet een AREI-keuring worden uitgevoerd.

De volledige procedure staat gedetailleerd beschreven op bovenvermelde website.

Het bedrag dat nadien door de netbeheerders aan u wordt uitbetaald, wordt volgens een bepaalde schaal vastgesteld en wordt u voor een periode van 10 tot 20 jaar gegarandeerd, afhankelijk van het type installatie en de datum van ingebruikname. Toch betreft het hier een niet te versmaden voordeel, dat voor iedereen is weggelegd die aan bovenstaande twee voorwaarden voldoet.

Welke premies zijn er via mijn provincie of gemeente te verkrijgen

Hier is geen vaste regel, want iedere provincie of gemeente kan facultatief beslissen om al of niet een premie toe te kennen voor de installatie van zonnepanelen. Op de website energiesparen.be vindt u een subsidiemodule aan de hand waarvan u via de postcode van uw gemeente kan navlooien of er premies voorzien zijn.

Hoe zit dat met de belastingvermindering

In bepaalde omstandigheden is het mogelijk om op uw personenbelasting een belastingvermindering te krijgen (weliswaar verbonden aan een zeker maximumbedrag), toegekend door de federale overheid. In dit geval moet de installatie niet alleen door een geregistreerde aannemer gebeuren, maar is de installatie zelf ook aan zekere voorwaarden onderworpen (minimaal rendement van de zonnepanelen moet verzekerd zijn, ook de hellingsgraad is hier belangrijk: raadpleeg uw installateur voor meer informatie over de voorwaarden om voor belastingvermindering in aanmerking te komen).

Het plaatsen van zonnepanelen is dus zonder meer interessant omdat u via premies, groenestroomcertificaten die u “verkoopt” en een eventuele belastingvermindering de kostprijs van de installatie kan omzetten naar een goedkopere energiefactuur op het einde van de rit.

Geplaatst in:


Tags: