Bouvergunning zonnepanelen: wanneer is dit nodig?

Zonnepanelen zijn bij de meeste mensen toch een relatief grote verandering aan de woning. Ze hebben invloed op het uitzicht maar ook op het elektriciteitsverbruik. Toch heeft men de wetgeving omtrent het plaatsen van zonnepanelen relatief soepel gehouden. In de meeste gevallen is er geen bouwvergunning voor zonnepanelen nodig.

Bouwvergunning zonnepanelen: doorgaans geen nodig

In vele gevallen hebt u voor het plaatsen van zonnepanelen geen bouwvergunning nodig. In principe was het zo dat de plaatsing van zonnepanelen vergunningsplichtig was. Maar de Vlaamse regering heeft de plaatsing in een groot aantal van die gevallen toch vrijgesteld van een vergunningsaanvraag.

Er bestaan in principe twee vrijstellingsregels: die van voor december 2010 en die van na 1 december 2010. Bij de wetgeving na 1 december 2010 zijn er niet veel veranderingen bijgekomen behalve dan de volgende:

  • Zonnepanelen of zonneboilers op een plat dak zijn enkel nog vrijgesteld van een bouwvergunning als ze maximaal 1 meter boven de dakrand uitsteken
  • Wanneer men zonnepanelen wil plaatsen op beschermd erfgoed is er ook vrijstelling mogelijk. In dit geval heeft men een machtiging nodig van het agentschap Ruimte en Erfgoed

Afhankelijk van uw regio

Het al dan niet moeten aanvragen van een bouwvergunning voor de plaatsing van zonnepanelen kan ook streek- of gemeentegebonden zijn. Bij sommige gemeentes zal u bijvoorbeeld verplicht zijn om een bouwvergunning aan te vragen terwijl u in een andere gemeente voor net dezelfde werken niets zal moeten aanvragen.

De beste manier om zeker te zijn is navraag doen en enkele offertes op te vragen. Op die manier kan u alles rustig bekijken en kan u ook zien en nagaan of u in uw dorp of gemeente een bouwvergunning nodig hebt. Het zou maar al te jammer zijn als u achteraf uw zonnepanelen opnieuw zou moeten laten weghalen door het feit dat u geen bouwvergunning had aangevraagd.

Zonnepanelen verzekeren: mogelijkheden, prijzen en voordelen Meer en meer mensen plaatsen zonnepanelen. De bedoeling hiervan is deze investering op een zo kort mogelijke termijn terug te winnen. Maar wat als u een goed rendement behaalt en u super tevreden bent van uw zonnepanelen en dan…op een dag…worden uw zonnepanelen gestolen? Uiteraard is dit een ramp….

Verder lezen