BTW bij zonnepanelen: Wanneer bent u BTW-plichtig?

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat eigenaren van zonnepanelen voortaan btw moeten betalen over hun eigen opgewekte stroom, aangezien het opwekken van elektriciteit een economische activiteit is. Maar wanneer bent u btw-plichtig en wanneer niet?

De btw-plicht is anders voor particulieren dan voor bedrijven:

1. Particulieren

Bij de aankoop van uw zonnepanelen moet u btw betalen.

  • U bent niet btw-plichtig: indien u elektriciteit produceert voor eigen verbruik, omdat u volgens de btw-wet geen economische activiteit uitoefent. Wanneer u af en toe meer elektriciteit produceert dan u nodig heeft voor eigen verbruik, geldt de btw-wet niet. De groenestroomcertificaten die u ontvangt, worden in dit geval gezien als financiële steun om groene stroom te produceren. Deze groenestroomcertificaten worden dan vervolgens verkocht aan uw netbeheerder en uitbetaald zonder.
  • U bent wel btw-plichtig: wanneer de omvang van uw zonnepanelen elektriciteit produceert die ruimschoots het verbruik van uw woning overschrijdt, oefent u wel een economische activiteit uit. Bij deze dus ook een belastbare handeling en dan bent u wel btw-plichtig. Deze handeling valt onder de regeling voor bedrijven.

2. Bedrijven

Als bedrijf moet vastgesteld worden of er een economische activiteit uitgeoefend wordt, met andere woorden belastbare handelingen. Ook voor zonnepanelen geldt hetzelfde principe dan bij particulieren. Wanneer de productiecapaciteit van uw installatie veel groter is dan uw verbruik of als er effectief injectie is op het net, bent u btw-plichtig.

De verkoop van groene stroom en de verkoop van certificaten is onderworpen aan btw. In dit geval moet u een btw-aangifte doen bij uw btw-controlekantoor. U kunt wel de btw die u betaalde bij de aankoop van uw installatie recupereren.


Vrijstellingen

Wanneer uw totale omzet niet meer dan 5.580 euro per kalenderjaar bedraagt, bent u vrijgesteld van belasting. Dan is het (ver)kopen van groenestroomcertificaten niet onderworpen aan de btw-verplichtingen.

Forfaitaire stelsel

Valt uw bedrijf onder het forfaitaire stelsel? Met andere woorden u hoeft geen btw-boekhouding bij te houden, maar u bent wel btw-plichtig en u mag geen kosten aftrekken? In dat geval raadpleegt u best uw btw-controlekantoor. Dit kantoor zal beslissen of u het forfaitaire stelsel moet behouden of dat uw bedrijf een speciale regeling moet volgens voor de verkoop van groenestroomcertificaten.

Wat houdt u best bij wanneer u btw-plichtig bent?

U richt een factuur bij elke verkoop aan uw netbeheerder zelf (niet aan overkoepelende werkmaatschappijen, Eandis of Infrax), inclusief btw op onderstaande wijze:

  • Uw factuur moet zeker uw btw-nummer, PV-nummer van uw installatie, aantal verkochte groenestroomcertificaten, eenheidsprijs per groenestroomcertificaat, maatstaf van heffing, het bedrag van de factuur inclusief en exclusief btw bevatten. Daarnaast moet u ook de productiemaand vermelden waarop de verkochte groenestroomcertificaten betrekking hebben. Zelfs wanneer de productie het resultaat is van meerdere maanden. U vermeldt dan de maand waarin u de meterstand doorgaf (de maand die in certificatendatabank wordt vermeld).

Wil u ook zonnepanelen?

Vraag dan via bovenstaand formulier gratis en vrijblijblijvend offertes aan.

Bouvergunning zonnepanelen: wanneer is dit nodig? Zonnepanelen zijn bij de meeste mensen toch een relatief grote verandering aan de woning. Ze hebben invloed op het uitzicht maar ook op het elektriciteitsverbruik. Toch heeft men de wetgeving omtrent het plaatsen van zonnepanelen relatief soepel gehouden. In de meeste gevallen is er geen bouwvergunning voor zonnepanelen nodig.

Verder lezen