Logo Bobex
TAAL? NL / FR

Een investering in zonnepanelen, dat is niet niets. Er kan veel foutlopen. Zonnepanelen kunnen vernietigd worden, snel rendement verliezen of gestolen worden. Er zijn verschillende manieren waarop je beschermd bent tegen deze risico’s.

Zonnepanelen zijn een product. Je hebt dus een tijdje garantie op de panelen. Ten tweede zijn er ook allerhande verzekeringen waarop je beroep kan doen. Zorg dat je voor je zonnepanelen laat plaatsen op de hoogte bent van alle mogelijkheden.

Garantie voor 25 jaar op zonnepanelen

Zonnepanelen hebben een levensduur van ongeveer 30 jaar. Bij juist gebruik en onderhoud heb je bovendien een garantie voor 20-25 jaar. Na 20 jaar moet het rendement minimum 80% van het originele rendement bedragen.

Deze garantie dekt in het algemeen gebreken aan de componenten van het systeem zoals modules en omvormers. Daarnaast dekt de garantie ook de plaatsing van een vervanging indien nodig. Gratis onderhoud van gebreken is verplicht tot maximum 10 jaar na installatie.

Brandverzekering voor zonnepanelen

Het zonnepaneel is “een onroerend goed door bestemming”. Dat wil zeggen dat het wordt beschouwd als deel van het gebouw, omdat het is aangesloten op het net. Hierdoor zijn de zonnepanelen beschermd door de brandverzekering. Diefstal en glasbreuk kunnen door dezelfde polis worden gedekt , maar dit is niet altijd het geval. Daarom is het beter eerst de clausules van uw contract na te kijken.

Omdat zonnepanelen een meerwaarde aan het gebouw toevoegen mag uw makelaar u niet weerhouden van zonnepanelen te installeren. In functie van uw contract en uw verzekeraar, kan een aanvullende verzekeringspremie worden geclaimd. Hoe belangrijker de installatie, hoe meer de verzekeringspremie dreigt te klimmen.

Zonnepanelen volledig verzekeren

U kan een volledige verzekering aangaan ter dekking van de schade aan de materialen en het financieel verlies na een ramp. Enkel de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering is verplicht, de andere worden slechts aangeraden. De fabrikanten zelf staan ook onder een professionele verzekering, die een perfecte installatie garandeert

Wist u trouwens dat uw dak niet speciaal makkelijk bereikbaar hoeft te zijn voor onderhoud? De meeste installateurs bieden tegen een jaarlijkse betaling een totaal onderhoudscontract aan. Kijk goed na of  dit contract ook regelmatig afstoffen inhoudt. Alleen zo werkt de installatie optimaal.