Logo Bobex
TAAL? NL / FR

De Vlaamse meerderheidspartijen (CD&V, N-VA en sp.a) hebben onlangs een akkoord bereikt over de hervorming van de ondersteuningsmechanismen van groene stroom. Dit voorstel van decreet moet nog gestemd worden in het Vlaams Parlement, maar is voorzien deze maand juni. 

Een utopie?

De doelstellingen in dit akkoord zijn zeer nobel, maar helaas zullen ze voor de zonne-energiesector op een aantal vlakken een serieuze, negatieve impact hebben.

  1. Enerzijds wordt er opnieuw drastisch en versneld gesleuteld aan de minimumtarieven voor de groenestroomcertificaten
  2. Anderzijds wordt een nefaste netvergoeding voor zonnepanelen bij particulieren en bedrijven in het leven geroepen.

Netvergoeding

Ook zonnepaneeluitbaters moeten betalen om gebruik te mogen maken van het elektriciteitsnetwerk en om hun groene stroom te mogen opwekken. Om dat mogelijk te maken, werd het prosumententarief of de netvergoeding ingevoerd. Een gekke (en onverdiende) maatregel!  Origineel was het de bedoeling om met de inkomst de schuldenberg wegwerken die was ontstaan door de oversubsidiëring van zonnepanelen.

In totaal zou een gemiddeld gezin jaarlijks ongeveer 300 euro aan netvergoeding moeten betalen. De basiswaarden zijn daarvoor per regio vastgesteld.

Zijn zonnepanelen dan nog interessant?

Zonnepanelen blijven een slimme investering. De elektriciteitsprijzen zullen alleen maar blijven stijgen, die van zonnepanelen eerder dalen. Dat wil zeggen dat u steeds meer winst kan maken op uw energieverbruik. De kost van je zonnepanelen kan je al in minder dan tien jaar tijd terugverdiend hebben. Dat wil zeggen dat je voor de rest van de levensduur van je installatie pure winst maakt. Na 20 jaar kan dat al oplopen tot meer dan 4000 euro.

De sectorfederatie, PV-Vlaanderen, wil dat zonne-energie verder kan blijven groeien in Vlaanderen. Zonnepanelen zijn onmisbaar om de groenestroomdoelstellingen te realiseren en leveren belangrijke ecologische en economische voordelen op. Indien interesse, kan u online de petitie tekenen op www.laatdezonschijnen.be.