Logo Bobex
TAAL? NL / FR

Alle eigenaars van zonnepanelen worden door de VREG groenestroomcertificatentoegekend voor een bepaalde hoeveelheid opgewekte elektriciteit. Vanaf 1 januari 2013 moet per certifcaat meer elektriciteit opgewekt worden. Waar tot 2013  per certificaat 1.000 kWh energie moest opgewekt worden voor installaties met een vermogen tot 10 kW, moet men nu 4.348 kWh produceren om een certificaat te krijgen.

Vooraleer u uw installatie in gebruik neemt, moet u over een AREI-keuring beschikken. Pas na deze keuring mag u uw installatie opstarten. Daarna meldt u zich aan bij de VREG en pas daarna kunt u zich aanmelden bij uw netbeheerder. Voor meer informatie over hoe u een groenestroomcertificaat kunt aanvragen, klik hier.

Dus vanaf 2013?

Volgens de huidige wetgeving betaalt de netbeheerder minimum 93 euro na 4.348 kWh per groenestroomcertificaat gedurende 10 jaar. Dit nieuwe systeem is dus veel flexibeler en houdt rekening met prijsevoluties. Om de 6 maanden zal het Vlaams Energieagentschap (VEA) de correctiefactor of bandingfactor herberekenen op basis van de huidige elektriciteitsprijzen en aan de minister voorleggen.

Onderstaande bandingsfactoren werden goedgekeurd voor de eerste helft van 2013:

Maximaal AC-vermogen omvormers Bandingfactor Hoeveel kWh is dus nodig voor één groenestroomcertificaat?
≤ 10 kW 0,23 1.000 kWh/0,23 = 4.348 kWh
> 10 en ≤ 250 kW 0,63 1.000 kWh/0,63 = 1.587 kWh
> 250 en ≤ 750 kW 0,49 1.000 kWh/0,49 = 2.041 k
Bron: VREG

Hoe kunt u weten welke minimunsteun u per 1.000 kWh ontvangt?

De minimumsteun voor groenestroomcertificaten wordt uitbetaald door de netbeheerder en is volgens de huidige wetgeving 93 euro per groenestroomcertificaat gedurende 10 jaar. Naargelang de nodige kWh er nodig is om een groenestroomcertificaat te verkrijgen, is de minimumsteun variabel:

Maximaal AC-vermogen omvormers Bandingfactor Hoeveel kWh is dus nodig voor één groenestroomcertificaat? Hoeveel krijg ik dan per 1.000 kWh? (*)
≤ 10 kW 0,23 4.348 kWh €21
> 10 en ≤ 250 kW 0,63 1.587 kWh €59
> 250 en ≤ 750 kW 0,49 2.041 kWh €46
Bron: VREG

(*) Opgelet: de bedragen per 1.000 kWh zijn louter informatief. Groenestroomcertificaten worden niet gedeeltelijk uitgereikt. De 93 euro zal dus pas worden uitbetaald zodra uw zonnepanelen een volledig groenestroomcertificaat hebben opgewekt.