Zijn zonnepanelen fiscaal aftrekbaar ?

Zijn zonnepanelen fiscaal aftrekbaar in 2019?Zonnepanelen zijn niet enkel een hernieuwbare bron van energie een goede zet om het milieu te helpen, maar deze installatie kan ook helpen bij het verminderen van jouw belastingen. Of dit was toch zo tot 2014. Sinds de regering Di Rupo is er namelijk een eind gekomen aan het fiscaal voordeel voor zonnepanelen. In 2020 zijn zonnepanelen dus niet meer fiscaal aftrekbaar!

Dat heeft alles te maken met de schuldenberg die de overheid zichzelf heeft aangemeten door de oversubsidiëring van zonnepanelen in hun beginjaren. Dat was toen bedoeld om zonnepanelen te promoten. Nu je zonnepanelen overal in het straatbeeld kan tegenkomen, is het voor de overheid niet meer haalbaar om al die eigenaars van subsidies te voorzien.

Belastingvermindering zonnepanelen voor 2011

Tot en met 2011 kwam je dus in aanmerking voor een interessante belastingvermindering. Uiteraard werden hier enkele voorwaarden aan verbonden:

  •  De zonnepanelen dienden door een erkende installateur te worden geplaatst.
  •  Verder werden er normen opgelegd voor onder andere rendement van de installatie, oriëntatiehoek en dergelijke meer.

Wie ervoor zorgde dat aan deze voorwaarden werd voldaan, maakte kans op een belastingvoordeel. Door de factuur van zonnepanelen in de belastingaangifte in te voeren, kon tot 40% van het totale factuurbedrag terugtrekken. Daar was wel een maximumbedrag aan verbonden:  3.600 € in 2010, 3.680 € in 2011).

Men kon zelfs een deel van het bedrag ook naar het volgende jaar overdragen, als:

  • … 40% van de factuur toch hoger bleek dan dit maximumbedrag
  • … de woning waarvan sprake ouder was dan 5 jaar

Op deze manier kon men meerdere jaren na elkaar van de belastingvermindering genieten.

Overgangsmaatregelen op fiscale aftrekbaarheid zonnepanelen

Er bleven bij afschaffing wel nog overgangsmaatregelen van kracht. Wie in 2012 nog van een belastingvermindering wilde genieten, moest enkele gegevens doorgeven;

  • De datum van betaling
  • De datum van de overeenkomst met de erkende installateur om de installatie van zonnepanelen uit te voeren

Zelfs indien de installatie pas in 2012 plaatsvond en ook de eindfactuur van 2012 dateert, kon men toch nog in aanmerking komen voor belastingvermindering. De overeenkomst moest dan wel vóór 28 november 2011 al afgesloten zijn. Daarnaast moesten alle betalingen (voorschot en slotafrekening) in 2011 en/of 2012 al uitgevoerd zijn.

Ook de regel die van kracht was voor overdracht van het resterende bedrag op de 40% van de totale factuur bleef geldig in 2012. Opnieuw moest de overeenkomst wel dateren van vóór 28 november 2011.

Voordelen via BTW of lening

Ondernemers hebben als voordeel dat ze de BTW die ze betalen bij de installatie van zonnepanelen, terugbetaald krijgen. Deze BTW bedraagt  21%. Ook als particulier kan je van dat voordeel genieten. De overheid beschouwt je namelijk als ondernemer omdat je de opgewekte zonne-energie op een bepaald moment overdraagt naar het net. Om van de gunstige BTW-regeling te genieten, moet je je wel als ondernemer aanmelden. Een boekhouder kan je hierbij helpen.

Let op! In december 2018 werd een wijziging doorgevoerd  dat aangeeft dat de BTW ingediend moet worden ten laatste 6 maanden na aanschaf van de zonnepanelen.

Zit je wat beperkt in budget, kan je ook nog een lening aangaan. Hoewel dat ook betekent dat je interest zal moeten betalen, kan je op die manier meer panelen installeren. Daardoor zal de opbrengst hoger zijn, wat de kosten van de lening dan weer dekt. Een lening kan bovendien toegevoegd worden aan jouw hypotheek.

Zonnepanelen niet meer fiscaal aftrekbaar: is de investering nog interessant?

Jammer genoeg krijg je dus geen belastingvermindering voor zonnepanelen in 2019. Dit neemt niet weg dat zonnepanelen geen interessante investering meer zijn.

De prijzen van zonnepanelen liggen lager dan ooit, het rendement ligt steeds hoger en een gemiddelde installatie is na 7 à 10 jaar al terugverdiend.

Wil je nog meer weten over de mogelijkheden van een zonne-installatie? Twijfel je nog over de voordelen? 

Vraag advies aan een zonnespecialist