Logo Bobex
TAAL? NL / FR

Terugverdientijd zonnepanelen? Niet langer dan 7 jaar

Terugverdientijd zonnepanelen

Wie de juiste keuzes maakt kan op minder dan zeven jaar een investering in zonnepanelen terugverdienen. Dat besluit de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) op basis van berekeningen van verschillende bouwbedrijven. Die juiste keuzes maak je door verschillende aannemers en installateurs van zonnepanelen te vergelijken.

Zonnepanelen ook rendabel zonder subsidies

Ondanks het wegvallen van een heleboel subsidies blijft een investering in zonnepanelen rendabel. De prijsstijging voor stookolie, aardgas en dus ook elektriciteit zal zich steeds sneller laten voelen. Wie dus investeert in zonnepanelen zal steeds meer en meer geld besparen. Traditionele energiebronnen worden steeds duurder, en de plaatsing van zonnepanelen wordt steeds goedkoper. “Het terugverdieneffect van investeringen in hernieuwbare energie zal daardoor alleen maar korter worden” besluit de confederatie.

Zelf uw terugverdientijd berekenen

Om zelf uw terugverdientijd te berekenen, hoort u rekening te houden met een aantal factoren.

  • Zo moet u onder andere de aanschafkosten en overheidssubsidies in de optelsom meenemen. Het is evident dat hoe meer u voor uw installatie betaald hebt, hoe langer uw terugverdientijd zal zijn. Die terugverdientijd kan ingekort worden door de mogelijke overheidssubsidies waarvoor u in aanmerking kan komen daarvan af te trekken.
  • Daarnaast zal u door de installatie van zonnepanelen ook minder moeten uitgeven aan elektriciteit. Het geld dat u daarop bespaart, kan rechtstreeks afgetrokken worden van de aanschafkosten. Op die manier is uw terugverdientijd al veel korter dan die initieel was
  • Om die energieprijs te kunnen drukken en voldoende rendement uit uw installatie te halen, is het belangrijk om bij installatie ook rekening te houden met de opbrengstfactor. Met opbrengstfactor bedoelen we de mate waarin een zonnepaneelinstallatie rendeert in een bepaalde omgeving. Dat percentage zal namelijk hoger liggen in warmere gebieden of bij installaties op zuidgerichte daken. Soms is het nodig om de slechte ligging van uw zonnepanelen te compenseren  met een installatie met hogere capaciteit.

Vergelijk daarom verschillende offertes voor zonnepanelen en ontdek hoe jij kan besparen met de plaatsing van zonnepanelen.