Groenestroomcertificaten: Welk bedrag krijg je in 2023?

groenestroomcertificaten bedrag

Heb je al zonnepanelen op je dak of wens je er binnenkort te plaatsen? Wie vandaag zonnepanelen plaatst krijgt waarschijnlijk GEEN groenestroomcertificaten meer. Het systeem bestaat nog wel voor grote installaties (grote bedrijven) en voor wie zijn zonnepanelen voor 2013 plaatste.

Aan het bedrag van deze groenestroomcertificaten en de toekenningsduur ervan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden. Zo kom je vanaf 1 januari 2019 enkel nog in aanmerking voor groenestroomcertificaten met een vermogen boven de 10 kW. Maar wat als je zonnepanelen al een tijdje geïnstalleerd zijn? Wij zetten alle groenestroomcertificaat bedragen, voorwaarden en de updates van 2023 even voor je op een rijtje.

Laat je adviseren zonnepanelenspecialist

Groenestroomcertificaten: Onder welke voorwaarden?

De waarde van groenestroomcertificaten en de toekenningsduur wordt bepaald in functie van de datum van ingebruikname. Grosso modo komt het erop neer dat men voor alle installaties die vóór 31 juli 2012 in gebruik worden genomen, je 20 jaar lang recht hebt op groenestroomcertificaten. De waarde voor deze groenestroomcertificaten varieerde tussen de €90 en €230 per certificaat.

Bedrag groenestroomcertificaten

De daling van het bedrag van groenestroomcertificaten is het gevolg van de fors verminderde kostprijs voor de installatie van zonnepanelen. Deze waardedaling betekent echter niet dat zonnepanelen niet meer rendabel zijn.

vermogen < 250KW vermogen > 250KW
Datum plaatsing zonnepanelen Minimumsteun per certificaat Duur van de steun Minimumsteun per certificaat Duur van de steun
2006 – 2009 450 euro 20 jaar 450 euro 20 jaar
2010 350 euro 20 jaar 350 euro 20 jaar
01/01/2011 tem 30/06/2011 330 euro 20 jaar 330 euro 20 jaar
01/07/2011 tem 30/09/2011 300 euro 20 jaar 240 euro 20 jaar
01/10/2011 tem 31/12/2011 270 euro 20 jaar 150 euro 20 jaar
01/01/2012 tem 31/03/2012 250 euro 20 jaar 90 euro 20 jaar
01/04/2012 tem 31/06/2012 230 euro 20 jaar 90 euro 20 jaar
juli 2012 210 euro 20 jaar 90 euro 20 jaar
01/08/2012 tem 31/12/2012 90 euro 10 jaar 90 euro 10 jaar
vanaf 01/01/2013 93 euro 15 jaar 93 euro 15 jaar

* Cijfers uit tabel op basis van gegevens van de Vlaamse Regulator voor Energie en Gas (VREG)

Groenestroomcertificaten: Wat verandert er concreet?

groenestroomcertificaten bedrag: hoeveel krijg je in 2021?

De minimumsteun voor groenestroomcertificaten werd vanaf 1 januari 2013 stelselmatig afgebouwd. Een groenestroomcertificaat kreeg een vaste waarde 93 euro voor een periode van 15 jaar.

Om recht te krijgen op één groenestroomcertificaat moest je wel een aantal kWh aan elektriciteit opwekken. Tussen 1 januari 2013 tot 31 december 2013 moest je zodoende meer dan 1.000 kWh produceren. Het aantal kWh dat je recht gaf op de aanvraag van één groenestroomcertificaat hing af van de bandingfactor.

👉 Ook in 2023 wordt bij  de berekening van het aantal groenestroomcertificaten, gebruik gemaakt van de bandingfactor. Deze correctiefactor wordt o.a. beïnvloed door de investeringskosten, vervangingskosten en de elektriciteitsprijs en wordt om de 6 maanden herberekend.

Sinds 1 april 2018 kende de bandingfactor weer een aantal wijzigingen. Hieronder vindt u een overzicht terug hoeveel een zonnepaneel installatie binnen de volgende 6 maanden moet produceren.

vermogen < 10 kW vermogen > 10 kW en < 40kW vermogen > 40 kW en > 250 kW
Geen groenestroomcertificaat 1550 kWh 1408 kWh

Prijzen vergelijken en certificaten aanvragen

Wens je zonnepanelen te installeren? Wil je weten of je in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten? Vul dan snel ons formulier in. Wij brengen jou in contact met zonnepaneel specialisten in jouw regio. Zij verstrekken je de nodige info en advies omtrent je zonnepanelen en de groenestroomcertificaten waar je in aanmerking voor komt.

Evolutie groenestroomcertificaten

Greonestroomcertificaten zijn certificaten die door de Vlaamse regulator voor de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg ook VREG genoemd, worden toegekend om de productie van groene stroom te stimuleren. Die certificaten worden uitgedeeld aan alle producenten van groene stroom die hiervoor in aanmerking komen en conform de bepalingen een aanvraag indienden.

Deze virtuele certificaten, die in een database worden bewaard, vertegenwoordigen een zekere waarde die de producent kan verdienen. Alle teveel geproduceerde stroom kan namelijk door energieleveranciers bij de producenten van groene stroom worden afgenomen om via hun netwerk naar andere afnemers door te verkopen.

Waardedaling groenestroomcertificaten sinds 2011

Sinds 2011 is de waardedaling van groenestroomcertificaten ingezet. Het systeem werd door oversubsidiëring onbetaalbaar. Vanaf 1 oktober 2011 was een certificaat echter nog maar €270 waard. Deze waardedaling ging geleidelijk aan verder tot in 2012, wanneer een groenestroomcertificaat nog €90 waard was.

Daarenboven daalde de gewaarborgdige looptijd van groenestroomcertificaten van 20 jaar naar 15 jaar. Dit geldt zowel voor kleine als grote installaties. Vandaag zijn er geen groenestroomcertificaten meer voor kleine huishoudelijke installaties. Ze zijn niet meer nodig omdat het rendement van zonnepanelen zo hoog ligt dat een investering in zonnepanelen zichzelf terugbetaald zonder subsidies of steunmaatregelen.

Daling en afschaffing steun in augustus 2012

De grootste verandering in groenestroomcertificaten gebeurde in augustus 2012. De vraag naar zonnepanelen is daarna echter niet in elkaar gevallen. Zonnepanelen betalen zichzelf namelijk meer en meer terug. De prijs van zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gedaald en sindsdien nog meer gedaald. Daarnaast stijgt hun productiviteit. Vandaag produceert een nieuw zonnepaneel dus meer energie dan voor augustus 2012.

Bovendien stijgen de elektriciteitsprijzen alsmaar meer. Elke kilowatt die u produceert met zonnepanelen hoef je niet meer te betalen op de energiefactuur. In die zin is de zon dus de goedkoopste energieleverancier van Vlaanderen. Met een investering in zonnepanelen bent u definitief verlost van de stijgende energieprijzen.

U kan de kost van uw zonnepanelen vandaag de dag al na minder dan 10 jaar terugverdiend hebben. Dat wil zeggen dat u voor de verdere levensduur van uw installatie geniet van pure winst op uw energieverbruik. Voor een doorsnee gezin kan dit na twintig jaar al meer dan 4000 euro winst opleveren. Bereken zelf uw opbrengst van zonnepanelen.

Wat is de bedoeling van groenestroomcertificaten?

De bedoeling van de VREG om groenestroomcertificaten voor zonnepanelen toe te kennen is tweeërlei.

  1. Enerzijds wou men de producenten van groene energie belonen in de vorm van een financiële tegemoetkoming voor de investering in zonnepanelen. Hierdoor werd zonnepanelen plaatsen een stuk interessanter. Dat is voordelig voor de consument, maar ook voor het milieu. Ondertussen zijn zonnepanelen ook interessant zonder deze steunmaatregelen.
  2. Anderzijds hebben alle energieleveranciers de verplichting om een zeker aantal groenestroomcertificaten bij de producenten aan te kopen en bij de VREG in te dienen: dit is het zogenaamde quotum. Wanneer zij deze jaarlijkse quotumverplichting niet halen, kost hen dit een boete per ontbrekend certificaat. Op deze manier worden energieleveranciers aangespoord om ook groene energie te voorzien. Op die manier blijven de certificaten bestaan.

Groenestroomcertificaten bij oude installaties

Panelen die voor 2012 geplaatst zijn krijgen nog een vaste steun. Zonnepanelen die na deze datum geplaatst zijn vallen onder de flexibele regeling. U zal dus af en toe steun krijgen en af en toe niet.

Door de overheid werd er een flexibel systeem in het leven geroepen. De bedoeling hiervan is dat wanneer u zonnepanelen plaatst u uw investering sowieso terug krijgt op 15 jaar met een rendement van 5%. Probeer maar eens een spaarboekje te zoeken dat eenzelfde rendement biedt… Na die 15 jaar is uw elektriciteit bovendien gratis.

Vandaag de dag is het rendement van zonnepanelen zo hoog dat ze zichzelf terugbetalen in minder dan 10 jaar, zonder premies of steunmaatregelen. Daarom krijgen de meeste particulieren ook geen groenestroomcertificaten meer.

Hoe worden de certificaten vandaag uitbetaald?

Eens u een certificaat krijgt voor een oude installatie moet u dit aan de netbeheerder verkopen. Pas na verkoop krijgt u het geld van deze groenestroomcertificaten. U kan de verkoop automatisch laten verlopen. Dit is de snelste manier om uw geld te krijgen. De groenestroomcertificaten worden dus uitbetaald door uw netbeheerder, en niet door de VREG. En dit enkel indien eerst aan deze twee basisvoorwaarden voldaan wordt:

  1. De installatie moet vóór het indienen van uw aanvraag een AREI-keuring ondergaan (en uiteraard worden goedgekeurd).
  2. U dient uw installatie zonnepanelen binnen een jaar na ingebruikname aan te melden bij de VREG om voor groenestroomcertificaten in aanmerking te komen. Het certificaat van de AREI-keuring geldt als startdatum. Zoniet verliest u dit eerste jaar uw recht op groenestroomcertificaten.

AREI-keuring

Een van de voorwaarden voor groenestroomcertificaten is dus een AREI-keuring. De AREI-keuring staat voor het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Dat is een keuring die in het leven is geroepen om na te gaan of het wel veilig is om de zonnepanelen op te starten en te plaatsen.

De keuring moet plaats vinden voordat de zonnepanelen in gebruik worden genomen. Bovendien moet de keuring gebeuren door een erkende keurder. In het AREI-verslag komen volgende dingen voor:

  • Datum waarop de keuring heeft plaatsgevonden (voor de panelen in gebruik worden genomen)
  • Het aantal, serienummer, type en maximaal AC-vermogen van de omvormer
  • Het aantal en het piekvermogen (watpiek) van de fotovoltaïsche panelen
  • De meterstand op het moment van de keuring
  • Het serienummer van de productiemeter

Hoe moet ik groenestroomcertificaten aanvragen bij VREG?

Onder deze voorwaarden kunt u zich bij VREG aanmelden als kandidaat-producent groene stroom. Bijgevolg zal u ook groenestroomcertificaten voor uw productie groene stroom kunnen aanvragen. De VREG kent deze certificaten jaarlijks toe per 1.000 kWh geproduceerde stroom.

Zonnepanelen zijn rendabel zonder premies

Er bestaan dus bijna geen premies meer voor zonnepanelen. Dit omdat ze ook zonder premies zeer rendabel zijn.

Dankzij de lage prijs van zonnepanelen, het hoge rendement en de lange levensduur, blijft een fotovoltaïsche installatie een nuttige investering. Elk jaar bespaart u met zonnepanelen ongeveer €400 op uw energiefactuur. Geen nood dus als u op minder groenestroomcertificaten recht zou hebben dan u verwacht had.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Zonnepanelen - Vraag advies & offertes om te vergelijken
1. Waar wil je zonnepanelen plaatsen

2. Beschrijf uw project

3. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Opladen
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.