Zonnepanelen: wat met je brandverzekering?

Wordt schade aan je zonnepanelen automatisch gedekt door je woon- of brandverzekering? In dit artikel ontdek je wanneer en welke schade verzekerd is, hoe je jouw zonnepanelen zo goed mogelijk verzekerd, en waar je zeker aan moet denken bij het verzekeren van je zonnepanelen.

Je leest hier ook of een aanvullende verzekering nodig is, in welke mate je premie stijgt wanneer je de zonnepanelen mee verzekert, en wat je moet doen als je de zonnepanelen zelf schade hebt berokkent.

Snel en gratis offertes vergelijken?

Welke verzekering dekt zonnepanelen?

In een ideale wereld laat je zonnepanelen installeren en geniet je tientallen jaren van gratis groene stroom. Helaas kan er in de echte wereld af en toe iets mis gaan.

Precies daarom is het aangewezen om je zonnepanelen te verzekeren. Maar welke verzekeringen kun je afsluiten om schade aan of door je zonnepanelen te dekken?

zonnepanelen brandverzekering

Woon- of brandverzekering

In de meeste gevallen worden zonnepanelen beschouwd als een onderdeel van de woning. Bijgevolg zijn de zonnepanelen ook verzekerd via de woon- of brandverzekering.

Het maakt daarbij vaak niet uit waar de zonnepanelen precies geïnstalleerd werden: op het hoofdgebouw, een bijgebouw, of op de grond.

Diefstalverzekering

Als je verzekeraar de zonnepanelen beschouwd als onderdeel van het gebouw, zijn ze meestal ook deels of volledig verzekerd tegen diefstal. Je gaat daarvoor best te rade bij je verzekeraar. Zijn de zonnepanelen niet of niet volledig verzekerd tegen diefstal? Dan kun je een aparte diefstalverzekering afsluiten.

Een aparte diefstalverzekering kan hoe dan ook interessant zijn. Daarmee geniet je aanvullende dekkingen. Bij diefstal ontvang je bijvoorbeeld niet enkel een vergoeding voor de zonnepanelen.

Je kunt ook het productieverlies inbrengen. De verzekeraar betaalt je dan een vergoeding voor de elektriciteit waarvoor je mét de zonnepanelen niet had moeten betalen.

Meer weten over verzekeringen en zonnepanelen?

Inboedelverzekering

Wat betreft de bestemming, worden zonnepanelen die in het dak zijn verankerd beschouwd als onroerend goed. Een mobiele laadpaal of een eenvoudig te verplaatsen thuisbatterij kunnen echter als roerende goederen worden beschouwd. Deze vallen onder de inboedelverzekering van je woonverzekering.

Heb je geen vaste zonnepaneelinstallatie, maar bijvoorbeeld een klein, verplaatsbaar zonnepaneel dat in de tuin staat? Dan wordt het zonnepaneel vaak niet als roerend, maar als onroerend goed beschouwd. Zo’n zonnepaneel zal ook onder de inboedelverzekering vallen.

voordelen en nadelen van zonnepanelen

Moet je zonnepanelen extra verzekeren?

Koop je een woning met zonnepanelen, en laat je die verzekeren? Dan kan de verzekeraar vragen naar de aanwezigheid van zonnepanelen. Veel verzekeraars werken met een zogenaamd evaluatierooster. Als verzekerde vul je dat evaluatierooster in. Aan de hand van je antwoorden maakt de verzekeraar een schatting van de waarde van je woning, en dus het te verzekeren bedrag. Zonnepanelen kunnen de waarde van een woning verhogen.

Vraagt de verzekeraar in het evaluatierooster niet naar zonnepanelen? Dan zijn die automatisch mee verzekerd. Voor meer informatie neem je best contact op met je verzekeraar.

Niet elke verzekeraar werkt echter met een evaluatierooster. Bij de klassieke methode bepaalt de verzekeraar je premie aan de hand van de zogenaamde wederopbouwwaarde.

Dat is een schatting van het bedrag dat nodig zou zijn om de woning opnieuw te bouwen. Ook bij die bepaling kunnen zonnepanelen resulteren in een hogere waarde.

Moet je nieuwe zonnepanelen aangeven of melden bij je brandverzekeraar?

Als je woning reeds verzekerd is en je daarna zonnepanelen plaatst, moet je die zonnepanelen aangeven bij de verzekeraar. Dat is zo met alle ingrepen, installaties of andere zaken die de waarde van je woning kunnen wijzigen.

Zowel bij de klassieke methode als bij het evaluatierooster breng je best je verzekeraar op de hoogte van je nieuwe zonnepanelen.

Door te vermelden dat je woning potentieel veranderde van waarde, garandeer je dat je niet onderverzekerd bent. Check zeker de voorwaarden van je woonverzekering. Contacteer je verzekeraar voor informatie op maat.

Gratis advies op maat

Hoeveel kost het om zonnepanelen te verzekeren?

Als je jouw zonnepanelen meldt bij je verzekeraar, kan die je verzekeringscontract nakijken. De verzekeraar schrijft de waarde van de zonnepaneelinstallatie in. De waarde van je woning kan daardoor stijgen. Maar wat gebeurt er met je premie?

Brandverzekering duurder: Zijn zonnepanelen gratis mee verzekerd door de brandverzekering, of gaat je premie omhoog?

In de meeste gevallen leidt het installeren en aangeven van zonnepanelen niet tot een stijging van de premie voor je brand- of woonverzekering.

Als je premie wél stijgt, ligt dat niet aan een stijging van het risico op bijvoorbeeld brand, maar aan een stijging van de waarde van je woning. De meeste verzekeraars zien zonnepanelen met andere woorden niet als risicoverzwarend.

Of en in welke mate je premie stijgt, is afhankelijk van meerdere factoren. Waar en hoe de zonnepanelen geplaatst zijn, speelt bijvoorbeeld een rol.

Panelen die niet verankerd zijn aan de woning kunnen loskomen bij stormweer, waardoor het risico op uitkering bij schade voor de verzekeraar stijgt. Dat kan resulteren in een verhoging van de premie.

Laat je de zonnepanelen extra verzekeren tegen diefstal? Dan betaal je daarvoor uiteraard een aanvullende premie.

Verzekering afsluiten bij zonnepaneelinstallateur of niet?

Een installateur van zonnepanelen kan een risicoverzekering aanbieden. In de meeste gevallen heb je die verzekering echter niet nodig.

Doorgaans vallen de risico’s die zo’n verzekering dekt al onder je brand- of woonverzekering. Een dubbele verzekering heeft doorgaans weinig zin.

zonnecellen op dak

Wat dekt de brandverzekering?

Wat je brandverzekering precies dekt, vind je terug in je verzekeringspolis. Hieronder vind je alvast een overzicht van de risico’s die je verzekering doorgaans dekt.

Ga na bij je verzekeraar of je verzekerd bent tegen de nieuwwaarde, of tegen een forfaitaire waarde. In dat laatste geval daalt het bedrag dat je uitgekeerd krijgt bij schade naarmate de zonnepaneelinstallatie verouderd.

Is schade aan de zonnepanelen verzekerd?

Een brandverzekering dekt doorgaans schade aan de zonnepanelen door:

  • Stormweer, hevige wind, regen en bliksem
  • Hagel, vorst en sneeuw
  • Brand, roet en rook

In de meeste gevallen zijn de zonnepanelen ook verzekerd tegen glasbraak. Barsten of breuken in de zonnepanelen zijn dus mee verzekerd. Voor een volledig overzicht van de dekkingen raadpleeg je jouw verzekeringscontract.

Doorgaans zal een verzekeraar wel eisen dat de panelen geïnstalleerd werden door een erkend installateur. Daarbij geldt dat het, in de meeste gevallen, enkel verankerde of aan het huis bevestigde zonnepanelen zijn die gedekt worden door de woon- en brandverzekering. Ook moeten de panelen aangegeven zijn bij de verzekeraar.

Wat met schade bij onderhouds- of dakwerken?

Als een aannemer, dakwerker of zonnepaneelreiniger de zonnepanelen beschadigt, hoef je niet in te zitten met de kosten. Professionals zijn daarvoor gedekt via hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wat met schade die je zelf berokkent?

Voer je zelf werken uit aan het dak, of neem je het onderhoud van de zonnepanelen voor je eigen rekening? Dan is schade die je zelf aan de zonnepanelen berokkent niet altijd verzekerd. Ga zeker na bij je verzekeraar of zelf veroorzaakte schade ook gedekt wordt door je verzekeraar.

brandschade zonnecellen

Schade aan derden: is brand of andere schade door zonnepanelen verzekerd?

Veroorzaken je zonnepanelen schade aan bijvoorbeeld de woning van je buren? Dan is die schade niet standaard gedekt door je verzekering.

Vaak valt dat soort schade aan derden onder de aansprakelijkheidsverzekering van het gebouw. Contacteer je verzekeraar voor informatie op maat.

Op zoek naar installateurs?

Is de batterij verzekerd?

Een makkelijk verplaatsbare, meeneembare thuisbatterij behoort tot de inhoud van je woning. Die laat je dekken via de inboedelverzekering van je woning. Een vaste, niet verplaatsbare batterij zal veelal wel opgenomen zijn in de woon- of brandverzekering zelf.

Zijn je zonnepanelen verzekerd tegen diefstal en vandalisme?

Als de zonnepanelen als deel van de woning worden beschouwd (bijvoorbeeld omdat ze aan het dak verankerd zijn), zijn ze normaliter ook bij diefstal of vandalisme mee gedekt door de woonverzekering.

Het is aan te raden om bij je verzekeraar na te gaan of vandalisme en diefstal mee opgenomen zijn in je verzekeringspolis.

Bepaalde woonverzekeringen bieden slechts een beperkte dekking tegen diefstal. Het kan interessant zijn om een aanvullende diefstalverzekering af te sluiten.

Kijk steeds goed je verzekeringscontract na, en aarzel niet om je verzekeraar te contacteren voor extra advies.

Brandverzekering aanpassen of niet? Contacteer een specialist voor informatie op maat!

Wil je meer weten over zonnepanelen en de bijhorende verzekeringen, of ben je op zoek naar een ervaren installateur? Vul dan onderstaand formulier in. Je ontvangt niet enkel gratis advies op maat, maar ook volledig vrijblijvende offertes. Zo krijg je snel en eenvoudig een duidelijk antwoord op je vragen, kun je verschillende prijzen vergelijken, en de beste oplossing vinden voor jouw unieke situatie.

Gratis offertes
Volledig vrijblijvend
Erkende vakmannen uit uw buurt
Zonnepanelen - Vraag advies & offertes om te vergelijken
1*. Waar wil je zonnepanelen plaatsen
2. Beschrijf uw project
3. Voeg foto's en/of bijlagen toe (Optioneel)
Uploaden
Uploading…
Done!
Error! .
Uw gegevens
Aangenaam!
Gelieve uw voornaam in te voeren
Leuke naam!
Gelieve uw familienaam in te voeren
Ziet er goed uit!
Vul een geldig e-mailadres in
Perfect, klaar voor verzending!
Vul een geldig telefoonnummer in
Genoteerd!
Voer een geldig adres in
Prima!
Voer een geldige postcode in
Goed gedaan!
Voer een geldige stad in
Door uw aanvraag in te dienen, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en privacybeleid.